Forsikringsselskaber og pensionskasser (§7)

Få styr på de væsentligste ændringer, der er relevant for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Uddannelse

Kurset giver et overblik over regler om solvenskrav for forsikringsselskaber og kommer omkring ændringer i lovgivningen og praksis for revision af forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 13. november 2019


09.00-09.10

Velkomst

Jacques Peronard

 

09.10-10.00

Nyt fra Finanstilsynet

Risikobilledet, tilsynsbesøg, alternative investeringer og aktuelle regulatoriske tiltag.

Bo Binder Iversen

 

10.00-11.00

Forsikring og Pension

Anne Mette Munck

11.00-11.15

PAUSE

11.15-12.00

Nyt fra garantifonden

Torben Weiss Garne, Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

 

12.00-12.45

FROKOST

12.45-13.35

Opfølgning på temainspektion om infrastrukturinvesteringer

Nicolai Pilehave, PKA

 

13.35-13.40

Nyt fra FINU
Nyt om revisionsbekendtgørelsen

Allan Lunde Petersen

 

 13.40-14.20

Hvidvask i relation til de 3 forsvarslinjer
Sandie Thygesen Griepentrog, Chief Compliance Officer, PFA og Morten Bendtsen, koncernrevisionschef, Alm. Brand

 

14.20-14.40

PAUSE

14.40-15.25

Revisors etik og uafhængighed med fokus på 70 % cap og andre aktuelle emner

Anders Duedahl-Olesen, Etikudvalget

 

15.25-16.10

Den nye ISA 540 om regnskabsmæssige skøn, hvad betyder den i praksis

Kristian Ehrenreich, Deloitte

 

16.10-16.55

Outsourcing

Kim Stormly

 

16.55-17.00

Afrunding

Jacques Peronard


Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren