Pengeinstitutter og realkreditinstitutter (§6)

Få styr på de væsentligste ændringer, der er relevant for regnskabsaflæggelse, revision, kapitalkrav og krav til god ledelsesskik i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Uddannelse

Kurset er især for statsautoriserede revisorer, der er certificeret i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning. Kurset er også relevant for andre med erfaring og interesse i regnskabsaflæggelse og revision hos pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Der undervises på Master niveau.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 12. november 2019

9.00-9.10

Velkomst
Henrik Bjørn


9.10-9.55

Bankernes samfundsansvar
Tillid- det lange seje træk, hvidvask, kunderådgivning, krav til bankers ledelseskompetencer
Ane Arnth Jensen, Finans Danmark

9.55-10.40

Nationalbankens kreditregister
Birigtte Buchholst, Danmark Nationalbank

10.40-11.00

PAUSE

11.00-11.45

Struktur og opkøb i banksektoren
Nicolas Rohde, BankResearch A/S


11.45-12.30

Outsourcing
Kim Stormly, Nykredit

12.30-13.15

FROKOST

13.15-14.00

Uafhængighed, 70 % cap
Anders Duedahl-Olesen, FSR – danske revisorers etikudvalg

14.00-14.45

Key Audit Matters in European banks
Ben Reiner, Accountancy Europe

14.45-15.15

PAUSE

15.15-16.00

Nyt fra Finanstilsynet
Herunder IFRS 9-erfaringer, ny rev.bek., FT’s indsatsområder ift banker, regnskabskontrol, ny IBOR-referencerente
Karen Abelskov

 

16.00-16.45

Compliancein a Danish context -

Trust and confidence vs. control

Philippe Vollot, Danske Bank

16.45-17.00

Afslutning
Henrik Bjørn

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren