Effektiv kvalitetsstyring i praksis - konkrete råd og redskaber

Dette kursus giver dig svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag om kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden og af den konkrete revisionsopgave. Kend de klassiske faldgruber og få indblik i, hvordan du kan øge kvaliteten uden at øge dit tidsforbrug.

Uddannelse

Kurset gennemgår de mest centrale regler i revisorloven, bekendtgørelser og de internationale revisionsstandarder.

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag om kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden og af den konkrete revisionsopgave, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber, og hvordan disse undgås. Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

Afholdelse og tilmelding:

Odense den 20. november 2019