Kvalitetskontrollen - kom godt igennem

Hvad kan du gøre for at undgå at begå de typiske fejl, og komme godt igennem en kvalitetskontrol nu eller i fremtiden?

Uddannelse

Med udgangspunkt i seneste redegørelser, udvalgte kendelser og cases gennemgås det, hvilke områder der har været genstand for kritik af Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet ved tidligere gennemførte kvalitetskontroller.

På kurset gennemgås retningslinjerne for 2020 og de områder, som kvalitetskontrollanterne skal have fokus på ved den kommende kvalitetskontrol, og gennemgår systematisk, hvordan du bedst kan forberede dig herpå.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende:

 • Resultater og bemærkninger fra de senest gennemførte kvalitetskontroller
 • Fokus på konkrete fejltyper med eksempler og cases, bl.a. om:
  • Intern overvågning
  • Anvendelse af kvalitetsstyringssystemet
  • Dokumentationsmangler
  • Erklæringsfejl i forbindelse med overtrædelse af årsregnskabsloven
  • Andre fejl og mangler i erklæringer.
 • Krav til dokumentation og kvalitetsstyring.
 • Fokus på Erhvervsstyrelsens retningslinjer og fokusområder.

I forbindelse med undervisningen vil du få eksempler med hjem til hverdagens udfordringer, så du er godt rustet til dine erklæringsopgaver. Kurset vil være en oplagt mulighed for at få afklaret dine specifikke spørgsmål til kvalitetskravene af dit arbejde og kvalitetskontrollen.

Afholdelse og tilmelding:

Den 8. september 2020 i København

Den 10. september 2020 i Jylland