Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis

Med afsæt i resultaterne fra kvalitetskontrollen får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter. Du får kort sagt styr på, hvad der skal til, for at din dokumentation er egnet og tilstrækkelig.

Uddannelse

Indhold
Hvornår er revisors dokumentation for det udførte arbejde tilstrækkelig og egnet? Og hvilke krav i årsregnskabsloven skal revisor være opmærksom på ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed? Det svarer vi på i løbet af dette kursus, hvor vi blandt andet kommer omkring:

  • De seneste ændringer i årsregnskabsloven og indvirkningen på revisors erklæring på årsregnskabet
  • Regnskabsmæssige skøn i forhold til indregnings- og målingsmetoder - herunder kostpris, indre værdi, dagsværdier mv.
  • Noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Going concern – herunder krav til revisors erklæring, oplysningskrav og omfang af dokumentation
  • Forespørgsler til ledelsen - herunder tilstrækkelig og egnet dokumentation

Kurset er praktisk orienteret. Der lægges op til debat om de områder, hvor revisors beslutninger i praksis er forbundet med stor grad af skøn og risiko. Udgangspunktet er årsregnskabslovens regnskabsklasse B og de dokumentationskrav, der gælder ved en revision.

Afholdelse og tilmelding:

Roskilde den 10. november 2020

Jylland den 9. december 2020