Fonde

Få styr på, hvilke konsekvenser ændringerne i den nye lov har for almindelige og erhvervsdrivende fonde. Vi ser nærmere på regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold.

Uddannelse

De seneste år har været præget af store ændringer for fonde. På dette kursus bliver du opdateret på de væsentligste ændringer - vi kommer blandt andet omkring:

  • Basale krav i lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse fonde og foreninger
  • Overvejelser om småfonde uden for fondslovgivningen samt fonde omfattet af anden særlovgivning (skoler, sociale institutioner m.v.)
  • Særlige overvejelser i fonde med interesse for offentligheden
  • Skat - herunder indkomstopgørelsen, interne og eksterne uddelinger, udlodninger, transparensreglen samt selvangivelsespligt og erklæringsselvangivelse
  • Ændringer i lov nr. 651 af 8/6 2016 og lovforslag 27 (2016-2017)

Kurset kombinerer indlæg, diskussion, cases og eksempler og er målrettet dig, der er godkendt revisor eller revisormedarbejder med flere års erfaring på området. Der undervises på masterniveau.

Afholdelse og tilmelding

Taastrup den 14. november 2018


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk