Forvaltningsrevision

Få indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i den nye standard om forvaltningsrevision og forskellige påtegninger
og erklæringer på det offentlige område.

Uddannelse

I de nye standarder om offentlig revision er der opstillet nogle minimumskrav, som kommer til at påvirke revisors arbejde - og som derfor er vigtige at kende til.

  • De nye SOR standarder om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision gennemgås med eksempler
  • Vejledning til SOR standarderne gennemgås
  • Vejledning om modelinstruks på § 4 området, dvs. projektregnskaber inklusiv forvaltningsrevision gennemgås
  • Erklæringer generelt på det offentlige område

Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om det kun er en biaktivitet for dig.

Afholdelsessted og tilmelding:

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren