Revisorloven i praksis - udvalgte bestemmelser

Få svar på en lang række spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision.

Uddannelse

Dette kursus er designet til dig, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i revisorloven. Loven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer revisor sig, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber, og hvordan disse undgås. Kurset vil endvidere berøre tilhørende bekendtgørelser, eksempelvis erklæringsbekendtgørelsen. Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

Kursets opbygning:

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvordan skal begrebet ”god revisorskik” i lovens § 16 egentlig fortolkes?
  2. Hvad skal revisor være opmærksom på ved udfærdigelse af revisionspåtegningen og hvordan skal revisor ”reagere” i forbeholdssituationer og ved fremhævelse af forhold?
  3. Hvordan skal de nye regler om revisors skriftlige rapportering til den øverste ledelse fortolkes?
  4. Hvordan kan dokumentationskravene i lovens § 23 efterleves?
  5. Hvordan kan kravene i lovens § 28 til virksomhedens interne organisation og kvalitetsstyringssystem efterleves i praksis

Afholdelse og tilmelding:

Horsens den 14. november 2018

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren