Virksomhedsskatteordningen - muligheder og problemstillinger

SKAT har de sidste år lavet kontrolaktioner i forhold til skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have fuldt fokus på, hvordan man rådgiver sine kunder bedst muligt.

Uddannelse

paragraf

Kurset giver dig indblik i de seneste ændringer i virksomhedsskatteloven samt relevante afgørelser.

På kurset får du som deltager således viden om:

  • SKATs indsatsområde i forhold til virksomhedsskatteloven
  • Hvornår bør man vælge virksomhesordningen contra kapitalafkastordningen eller personskatteloven
  • Hvordan de seneste lovændringer af VSO håndteres i praksis
  • Optimering i virksomhedsskatteordningen
  • Udlån fra virksomhedsskatteordningen - seneste praksis
  • Krav til erhvervsmæssig virksomhed - seneste praksis
  • Beskatning af opsparet overskud i VSL ved (tvungen) udtræden - periodisering
  • Nyt styresignal vedrørende udtagning af aktiver der fejlagtigt indgår i virksomhedsskatteordningen

Undervisningen bliver suppleret med praktiske eksempler og cases. Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor eller cand.merc.aud.

Afholdelse og tilmelding:

Roskilde den 13. november 2019

Fredericia den 4. december 2019

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren