Praktiske oplysninger

Vi har her samlet en række informationer som du kan få brug for, som deltager på vores kurser.

Her kan du finde generel information til vores kurser og i venstre side, kravene til obligatorisk efteruddannelse samt vores kursusbetingelser.

Forplejning
Som udgangspunkt, er der altid frokost med i vores dagskurser og naturligvis kaffe/the og kage i løbet af dagen.

Materiale
Vi bestræber os på, at udsende materiale til vores kurser i god tid inden kurset, men ind imellem er instruktøren ikke altid klar med materialet og vi kan derfor i visse tilfælde være nødsaget til at sende materialet ud samtidig eller efter selve kursets afholdelse.

Kursusbevis
Du modtager efter kurset et kursusbevis, hvoraf fremgår fordelingen af dine obligatoriske efteruddannelsestimer. Timerne bliver selvfølgelig også opdateret i din kompetenceprofil under kursusplanlæggeren.Vi forbeholder os ret til ikke, at udstede kursusbevis før kursusbetaling er modtaget.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med tilmelding/afbud til vores kurser, er du velkommen til enten at sende en mail til Kursus@fsr.dk eller kontakte os på telefon 3393 9191. Det gælder naturligvis også, hvis du har spørgsmål til de enkelte kurser.

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk