Hovedaktionærens samlede økonomi - fokus på skat

Få klar besked om de problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med hovedaktionær-beskatning.

Uddannelse

Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye afgørel­ser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT. På dette kursus kommer vi omkring disse emner:

  • Ny relevant lovgivning om hovedaktionærbeskatning
  • Nyeste praksis for maskeret udlodning – muligheder og faldgruber
  • Praktisk håndtering af aktionærlån, så man undgår beskatning af ikke realisere­de indtægter
  • Generationsskifte via forlods udbytteret A/B­model ­ nyeste praksis
  • Medarbejderaktier
  • Optimal aflønning af hovedaktionæren, så den samlede beskatning bliver mindst mulig
  • Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer, herunder aktie­ og anpartsselskaber.

Undervisningen er tilrettelagt med fokus på praksis, og du modtager et omfattende kursusmateriale, som du efterfølgende kan anvende til opslag.

Afholdelsessted og tilmelding

2. oktober 2019 i Aarhus

7. oktober 2019 i Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren