Revisors rådgivning om gave, arv og dødsbo

Bliv opdateret om nye regler og praksis - og klar til at møde udfordringerne ved at rådgive og gennemføre gaveover-dragelse, arv og dødsbo.

Uddannelse

Kurset koncentrerer sig om overdragelse af personligt ejede virksomheder og skat­ teaktiver til arvinger og ægtefæller ved generationsskifte af erhvervsmæssige virk­somheder. Du bliver opdateret med den nyeste lovgivning og praksis. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
  • Værdiansættelse af kapitalandele
  • Beregninger iht. pengetanksreglen
  • Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
  • Opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
  • Beregning af gaveafgift og boafgift.

Afholdelsessted og tilmelding:

Århus den 7. november 2019

Roskilde den 14. november 2019

Tidligere deltager

"Underviser var yderst kompetent og formidlede sin viden på en god og behagelig måde. Godt materiale til efterfølgende brug"

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren

 

No rendering found for boxfolder