Revisorloven i praksis - udvalgte bestemmelser

Få svar på en lang række spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision.

Uddannelse

Dette kursus er designet til dig, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i revisorloven. Loven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer revisor sig, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber, og hvordan disse undgås. Kurset vil endvidere berøre tilhørende bekendtgørelser, eksempelvis erklæringsbekendtgørelsen. Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

Afholdelse og tilmelding:

Roskilde 11. november 2019

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren