Up-to-date special del 1 og 2 få 20 OE timer på 2 x 2 dage

Kom dybere ned i udvalgte emner, hvor aktuelle problemstillinger behandles tværfagligt. Vær aktiv og bliv involveret i diskussioner, øvelser og cases. Bemærk! - begrænset deltagerantal.

RevisionUddannelse

Up ­to­ date special fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle relevante, aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og sel­skabsret berøres.

Del 1 indeholder blandt andet

  • Omstruktureringer - facts, fremgangsmåder og faldgruber
  • Personalegoder - brush-up
  • (U)lovlige lån - regler og reparationsmuligheder  
  • Fast ejendom - regnskabsmæssige og skattemæssige udfordringer og de nye ejendomsvurderinger
  • Aktuel skat med fokus på SMV

Del 2 indeholder blandt andet

  • Den nye ferielov
  • De glemte oplysninger i årsrapporten 
  • Revisors erklæringer
  • Omsætning - nye muligheder i årsregnskabsloven  
  • Blandede bolsjer fra faglige hotlines

Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små øvel­ser og cases samt problemstillinger, som revisor står overfor i sin dagligdag. Der læg­ges stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den praktiske anvendelighed af det, der undervises i. Deltagerantallet er derfor begrænset.

Du kan vælge mellem at deltage på begge moduler, eller kun del 1 eller 2.

Tilmelding: (Bemærk, at der ikke er overnatning med i prisen)

Del 1:

Sorø den 5. - 6. november 2019

Del 2:

Sorø den 26. - 27. november 2019

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren