Aktuel - moms og energiafgifter

Uddannelse

På dette kursus sætter vi fokus på nylige ændringer af moms- og energiafgiftsområdet. Du får et overblik over nye regler og praksis samt kort info omkring den kommende EU Moms-reform.

 

Med udgangspunkt i bl.a. aktuelle lovregler og nyere praksis kommer vi bl.a. igennem følgende: 

 

Dansk Moms

 • Madordninger, herunder egen kantine, catering m.v.
 • Momsfradrag ved hotelovernatninger, repræsentation, overarbejde m.v. – Kort om de generelle regler, fokus særlige opmærksomheder.
 • Udtagningsmoms, hvornår skal det betales og hvordan opgøres grundlaget?
 • Udlæg og/eller viderefakturering – Hvornår er det en fordel at vælge den ene metode frem for den anden, konsekvenser og praktisk håndtering.
 • Mobiltelefon, PC og Internet, hvordan opgøres fradraget ved privatbenyttelse – Nye muligheder.
 • Betingelser for at opnå momsfradrag – SKAT har strammet garnet og nægter fradrag på grundlag af mindre fejl og mangler.
 • Udvalgte udfordringer og muligheder for momsfrie/blandede virksomheder, herunder bl.a. fokus på reglerne om hvornår tilskud skal med i momsbrøken, hvornår leverancer kan anses for at være i nær tilknytning til fx en momsfri leverancer og kort om FIB.

Moms i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner

 • Handel med varer og ydelser, herunder hovedregel og særregler ud fra konkrete eksempler.
 • Praktisk håndtering, fakturakrav og validering af momsnumre.
 • Krav om lokal momsregistreringspligt.
 • Tilbagesøgning af moms i udlandet – hvornår og hvordan.
 • Momsfritagne virksomheders pligter i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner.
 • Kort om konsekvenserne af Brexit.

Den forestående momsreform

Kort om den kommende EU-reform:

 • Præcisering af begrebet "Certificerede afgiftspligtige personer”.
 • Udvidelse af One Stop Shop-metoden ved grænsehandel.
 • Destinationsprincippet, herunder opkrævning af lokal moms ved grænseoverskridende transaktioner.
 • Mindre bureaukrati – Ændring af faktureringsreglerne.
 • De midlertidige løsninger.

Energi- og vandafgift

 • Primært fokus på de formentlig forestående forenklinger af reglerne omkring elafgift.
 • Overordnede betingelser for godtgørelse og gældende satser.
 • Hvornår og hvordan godtgøres vandafgiften?

På kurset får du styr på de nyeste ændringer af regler og praksis, således at du sikrer dig compliance hos dine kunder og samtidig bliver opmærksom på eventuelle nye muligheder. Herudover får du et overblik over de forestående ændringer af momssystemet generelt, og får herigennem mulighed for at være agerer proaktiv. Slutteligt får du indsigt i SKATs fokusområder og bliver bedre til at spotte fejl og mangler på nogle af de områder, hvor der ofte begås fejl.

Underviser

Linda-Sophia Danielsen, Moms- & afgiftsrådgiver hos Beierholm.

Afholdelse
Kurset bliver desværre ikke udbudt i år. Vi forventer at udbyde det igen i 2019

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren