Revisors erklæringer i relation til årsrapporten

Uddannelse

På dette kursus sætter vi fokus på erklæringer tilknyttet årsrapporten, såsom revision, udvidet gennemgang, review og assistance-erklæringer. Du får overblik over arbejdshandlinger og krav til dokumentation for de enkelte erklæringer.

Via SMV-cases ser vi på udvalgte temaer og problemstillinger i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne. Kurset indeholder bl.a. gennemgang af:

  • De forskellige erklæringstyper på årsrapporten

  • De revisionsstandarder, der danner grundlaget for vores erklæringsafgivelse

  • Indholdet i erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven i relation til erklæringsafgivelse

  • Opbygning af en erklæring – baggrund og indhold

  • Hands-on-arbejdshandlinger i konkrete cases

  • Forskelle i arbejdshandlinger og dokumentation - i forhold til graden af sikkerhed for erklæringstyperne

  • Øvelse i rådgivning og drøftelse med kunden om valg af erklæring

  • Krav/muligheder for modifikationer af erklæringen – herunder evt. fratrædelse

  • Andre rapporteringsformer i form af management letter og protokollat

Efter kurset kan du udforme et udkast til erklæringer i årsrapporten - herunder sikre, at de nødvendige forhold er dokumenteret og rapporteret efter gældende regler og standarder. Desuden kan du indgå i drøftelser og valg af korrekt erklæringstype i forskellige scenarier.

Underviser

Jesper Præst Olsen, Partner og Statsautoriseret revisor hos GoAudit ApS.

Afholdelse

21. September 2018 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren