Virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

Uddannelse

Kurset giver dig en grundig gennemgang af de forskellige skattemæssige fordele og ulemper ved opgørelse af skattepligtig indkomst efter forskellige ordninger, der kan anvendes for personlige virksomheder. Kurset har fokus på beskatning efter virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Endvidere vurderes der på fordele og ulemper ifht. virksomheder drevet i selskabsform.

 

Gennem en kombination af oplæg, drøftelser og cases opnår du et grundlæggende kendskab til virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Vi ser blandt andet på:

  • Sammenligning af virksomhedsindkomst opgjort efter personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen

  • Fordele og ulemper i forhold til selskaber

  • Lønmodtager vs. virksomhed – hvilke krav skal opfyldes for at være en virksomhed, herunder rette indkomstmodtager

  • Behandling af private omkostninger – hvad kan fratrækkes f.eks. el, bil, kontor i hjemmet, elektronik. Hvilke betingelser skal være opfyldt?

  • Opgørelse af indkomst i virksomhedsskatteordningen, herunder indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævninger faktiske / beregnede, hensat til senere hævning og opsparet overskud.

  • Opgørelse af indkomst i kapitalafkastordningen, herunder kapitalafkastgrundlag, hævninger faktiske/beregnede og opsparet overskud

  • Muligheder for at skifte fra kapitalafkastordning til virksomhedsskatteordning og omvendt

  • Er en ægtefælles valg bindende for den anden ægtefælle?

  • Behandling af biler i personlig virksomhed, herunder blandet benyttede aktiver

  • Mulighed for befordringsgodtgørelse, rejsegodtgørelse og logigodtgørelse   

På kurset får du styr på fordele og ulemper ved at drive personlig virksomhed. Samtidig får du indsigt i reglerne og kan opgøre virksomheders skattemæssige indkomst ud fra personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Underviser

Martin Ring Andersen, revisor hos Redmark.

Afholdelse

25. oktober 2018 -Høje Taastrup

2. november 2018 - Horsens

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren