Om uddannelsen

Uddannelse

FSR - danske revisorers revisoruddannelse er et 2 årigt forløb fordelt over 7,2 undervisningsuger og en uge med fagprøve:

  • 5 uger grundmodul (25 dage)
  • 2,2 uger valgfag (11 dage)
  • 1 uge fagprøveeksamen (5 dage)

Uddannelsen er typisk målrettet mod personer med en HHX-baggrund ansat på en elevkontrakt. Undervisningen foregår på nuværende tidspunkt på handelsskoler i Roskilde og Aalborg.

Uddannelsesforløbet
Al undervisning foregår fra kl. 08.20-15.00 på den enkelte handelsskole. Skoleperioderne tager hensyn til spidsbelastningerne i revisionsfirmaerne og er derfor så vidt muligt placeret i efteråret. Den afsluttende fagprøve er, på grund af bekendtgørelsens forskrifter, placeret i foråret.

Du kan se forløbet her.

Undervisningsformen
Igennem FSR - danske revisorers revisorelevuddannelse kommer eleverne tættere på de daglige opgaver på et revisionskontor. Der er skruet ned for ”klassisk forelæsning” og op for ”aktiv læring” for at sikre det størst mulige udbytte til den enkelte.

Udgangspunktet for undervisningen er at skabe en kontinuerlig læringsproces, hvor koblingen mellem teori og praksis er i fokus. Uddannelsen er et teoretisk forløb, men der skal være en tydelig rød tråd fra teori til praksis for derigennem at opnå et højere læringsniveau. Undervisningsformen veksler mellem præsentationer, case-arbejde i grupper, diskussioner og andre relevante læringsteknikker.

Forberedelse
Inden hver undervisningsperiode skal eleverne forberede sig. Forberedelsen omfatter læsestof, som bliver tilgængeligt inden undervisningen. Det forventes af eleverne, at de er forberedt ved undervisningens begyndelse, samt at de er aktive og deltagende i undervisningen.
Alle elever skal medbringe egen pc til undervisningen.

Karaktergivning og fagprøve
Efter hver undervisningsperiode får eleven en karakter. Karakteren gives af underviseren og er baseret på 2 elementer: elevens aktivitet i undervisningsperioden og en skriftlig case-aflevering.

Fagprøven er en projektopgave, eleven skal skrive efter 7,2 ugers undervisning. Eleverne tilknyttes en vejleder, som har undervist under uddannelsesforløbet. Som afslutning skal eleven op til en mundtlig prøve, hvor opgaven skal forsvares. Efter endt 2 årigt uddannelsesforløb og bestået fagprøve, modtager eleven et bevis.

Kontakt

  • Anne Holm Chahboun

    Uddannelseskoordinator

    2482 6634