Undervisningsforløbet

Alle elever skal gennemføre det obligatoriske undervisningsforløb på fem uger (25 undervisningsdage), og derudover er der et krav om at have valgfag af minimum 2,2 ugers varighed (11 undervisningsdage).

Alle grundmoduler og valgfag er opbygget efter samme model, der sikrer en fast indlæringskurve og en rød tråd gennem undervisningen og de enkelte moduler og valgfag.

Grundmoduler

 • Eksternt regnskab - 5 dage
 • Virksomhedsdrift - 5 dage
 • Grundlæggende skat - 5 dage
 • Revision (teori og praksis) - 5 dage

Valgfag

 • Udvidet skat - 3 dage
 • Udvidet moms og afgifter - 2 dage
 • Udvidet regnskab - 3 dage
 • Koncernregnskab - 3 dage

Læs mere om den obligatoriske undervisning og valgfagene.

 

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180