Valgfag

På revisorelevuddannelsen undervises der i nedenstående valgfag:

Udvidet skat (virksomheds- og kapitalafkastordningen): 3 undervisningsdage

Formål
Valgfaget giver et indblik i virksomhedsbeskatning efter virksomhedsskatteloven.

Indhold

 • Opgørelse af den skattepligtige indkomst for en selvstændigt erhvervsdrivende
 • Selvstændig versus lønmodtager
 • Hobbyvirksomhed
 • Fradragsberettigede/ikke-fradragsberettigede udgifter
 • Beskatning af personalegoder
 • Skattefri godtgørelse

Udvidet moms og afgifter: 2 undervisningsdage

Formål
Valgfaget giver et indblik i momsreglerne, herunder et indblik i i centrale bestemmelser om moms i Danmark samt moms ved handel med udlandet.

Indhold

 • Udarbejdelse af et momsregnskab
 • Brugtmomsreglerne
 • Opgørelse af lønsumsafgift
 • Refusion af afgifter
 • Frivillig registrering

Udvidet regnskab: 3 undervisningsdage

Formål
Valgfaget giver et indblik i forskellige typer af pengestrømsopgørelser. Målet er, at eleven kan udarbejde en pengestrømsopgørelse og en egenkapitalopgørelse.

Indhold
Valgfaget indeholder følgende områder:

 • Betalingsstrømmodellen
 • Beholdningsforskydningsmodellen
 • Udskudt skat
 • Læse og forstå et regnskab

Koncernregnskab: 3 undervisningsdage

Formål
Valgfaget giver et indblik i kravene til udarbejdelse af koncernregnskab.

Indhold
Valgfaget indeholder følgende områder:

 • Et koncernregnskabs opbygning
 • Krav til udarbejdelse af koncernregnskaber
 • Koncernelimineringer
 • Indre sammenhænge i koncernregnskabet