Priser og afbudsregler

Betaling og priser
Ved opstart på SR-Akademiet betales startgebyret, som bliver faktureret kort efter tilmeldingsfristens udløb 1. marts. 6 uger inden hver kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist. Alle priser er ekskl. moms. Hvis du er personligt medlem af FSR - danske revisorer eller din arbejdsgiver betaler mandtalskontingent, kan du købe kurserne på SR-Akademiet til medlemspris.

Alle priser er inkl. forplejning. Ved internatkurserne er priserne også inkl. overnatning imellem kursusdagene.

Se priserne

Hæftelse for forfalden kursusafgift
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den person som via sin underskrift på tilmeldingsblanketten, har givet sin tilmeldingsaccept af en kandidat til SR-Akademiet.

Afbudsregler
Afbud fra et undervisningstrin eller Prøveeksamen skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser: 

 • 0-2 uger før start - kursusafgiften faktureres 100%
 • 2-4 uger før start - kursusafgiften faktureres 50%
 • 4-6 uger før start - kursusafgiften faktureres 20%
 • Mere end 6 uger før start - der faktureres ingen kursusafgift

Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus, og ved udeblivelse fra et bestilt kursus opkræves hele kursusafgiften.

Afbud fra et metodetræningskursus skal altid ske på mail senest 14 dage før afholdelsesdatoen. Ved afbud fra vores gratis Skriftlig metodetræningskursus mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 1.500 kr. ekskl. moms i afbudsgebyr. Ved afbud fra vores Skriftlig metodetræningskursus II mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Afbud fra et kursus omhandlende mundtlig eksamenstræning skal altid ske på mail senest 8 dage før afholdelsesdatoen. Afbud mindre end 8 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142