Priser og afbudsregler

Betaling og priser
Ved opstart på SR-Akademiet betales startgebyret, som bliver faktureret kort efter tilmeldingsfristens udløb 1. marts. 6 uger inden hver kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist. Alle priser er ekskl. moms. Personlige medlemmer af FSR - danske revisorer samt for medarbejdere i virksomheder, der betaler mandtalskontingent kan købe kurser til medlemspris.

Priser

Hæftelse for forfalden kursusafgift
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den person som via sin underskrift på tilmeldingsblanketten, har givet sin accept af tilmelding af en kandidat til SR-Akademiet.

Alle priser er inkl. forplejning. Ved internatkurserne er priserne også inkl. overnatning imellem kursusdagene.

Afbestillingsregler:

Afbud fra et undervisningstrin skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser: 

 • 0-2 uger før start - kursusafgiften faktureres 100%
 • 2-4 uger før start - kursusafgiften faktureres 50%
 • 4-6 uger før start - kursusafgiften faktureres 20%

 Afbestilling modtaget senest 6 uger før kursusstart sker uden beregning.

Der ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus, og ved udeblivelse fra et bestilt kursus opkræves hele kursusafgiften.

Der gælder de sammen afbudsregler for prøveeksamen som ved et undervisningstrin.

Afbud fra et metodetræningskursus skal altid ske på mail senest 14 dage før afholdelsesdatoen. Ved afbud fra vores gratis Skriftlig metodetræningskursus mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 1.500 kr. ekskl. moms i afbudsgebyr. Ved afbud fra vores Skriftlig metodetræningskursus II mindre end 14 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Afbud fra et kursus omhandlende mundtlig eksamenstræning skal altid ske på mail senest 8 dage før afholdelsesdatoen. Afbud mindre en 8 dage før afholdelsesdatoen eller manglende fremmøde faktureres 100%.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142