Undervisningsforløbet

Det er en forudsætning for et godt forløb og en god eksamen, at kandidaten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats. Kandidaten bør betragte undervisningen på SR-Akademiet som hjælp til selvhjælp.

Alle kandidater bliver inddelt i faste arbejdsgrupper, som anvendes gennem hele SR-Akademiet. Vi anbefaler, at der også mellem de forskellige trin sker erfaringsudveksling og forberedelse i arbejdsgrupperne. Hertil kan SR-Akademiet's kommunikationsplanform Saba Cloud anvendes.

FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til, at videregive oplysninger om kandidatens eventuelle fravær fra de enkelte trin og løbende opgaveaflevering mv. til den pågældendes virksomhed, såfremt det skønnes nødvendigt.

Se SR-Akademi forløbet her

Se fagindholdet for hvert undervisningstrin her

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142