Undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet er ca. 3 år og har altid opstart i marts måned. Forløbet består af 7 undervisningstrin, metodetræningskurser, prøveeksaminer og mundtlig eksamenstræning.

Undervisningen på SR-Akademiet er baseret på aktiv undervisning, hvilket betyder mange cases, dilemmaer, diskussioner og præsentationer. Derudover anvender vi bl.a. hasteopgaver, prøveeksaminer, gruppearbejde, rollespil samt mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points. 

Se vores inspirationsvideo om SR-Akademiet her

Se SR-Akademi forløbet her

Se fagindholdet for hvert undervisningstrin her

Det er en forudsætning for et godt forløb og en god eksamen, at kandidaten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats. Kandidaten bør betragte undervisningen på SR-Akademiet som hjælp til selvhjælp.

Alle kandidater bliver inddelt i faste arbejdsgrupper, som anvendes i undervisningen på SR-Akademiet. Vi anbefaler, at alle kandidater også anvender deres grupper imellem de forskellige trin til erfaringsudveksling, støtte og dialog omkring opgaver og feedback. 

 

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142