Innovationslaboratorium

Hos FSR - danske revisorer søger vi dygtige kandidater til vores innovationslaboratorium. Vi har brug for din hjælp til at gøre revisorbranchen endnu skarpere på at rekruttere og fastholde unge talenter og udvikle de ledere og chefer, der skal drive processen og motivere sine medarbejdere.

Derfor inviterer vi til en eftermiddag i Innovationslaboratoriet onsdag d. 3. april kl. 14-18 i spændende omgivelser i Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, 1306 København. På dagen vil du komme igennem en række workshops med dine medstuderende, hvor vi gerne vil høre jeres perspektiv på, hvad revisorbranchen skal have fokus på, hvis vi skal sikre, at vi fortsat har den rigtige medarbejderportefølje og er parate til at møde morgendagens udfordringer. De bedste idéer fra laboratoriet bliver præsenteret for FSR - danske revisorers bestyrelse, sendes ud til revisionshusene, og det vil medvirke i FSR - danske revisorers medlemsblad Signatur, der har mere end 6000 læsere hver måned.

Der vil være forplejning undervejs, og dagen afsluttes med tapas og god vin for alle deltagere. Her vil der være mulighed for socialt samvær og netværke med dine medstuderende.

Programmet for dagen

14:00 Velkommen og introduktion til dagen

14:15 Workshop 1: Current reality

14:45 Workshop 2: Fremtidsvision

15:15 Opsamling på workshop 1 og 2 + pitch

15:45 Pause

16:00 Workshop 3: Medarbejderværdier - Facts/følelser

16:30 Workshop 4: Den gode leder

17:00 Opsamling på workshop 3 og 4 + pitch

17:30 God råd til branchen

18:00 Tapas, vin og networking

Tilmelding

Der vil være et begrænset antal pladser, så skynd dig at tilmelde dig allerede nu. Tilmelding foregår ved at sende en mail til ahe@fsr.dk med navn, uddannelsesbaggrund og evt. arbejde (disse oplysninger anvendes til inddeling af grupper til workshoppen. Der vil være et no-show gebyr på 200 kr.

Har du spørgsmål vedrørende innovationslaboratoriet vil de med glæde besvares af Amalie Hermansen, ahe@fsr.dk.

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende