Sundhedssikring for private i Danica

Som medlem af FSR – danske revisorer kan din virksomhed indgå fordelagtige firmapensionsaftaler, hvori der typisk også indgår en sundhedssikring.

Hvis du ikke er ansat i en virksomhed, der tilbyder en pensionsordning med sundhedssikring, har du i stedet mulighed for at få en privat sundhedssikring i gennem Danica Pension.

Prisen er meget fordelagtig, idet præmien i 2017 kun er på 1.986,30 kroner. Du kan også tegne forsikring for din ægtefælle/samlever til samme pris, mens dine børn kan forsikres for 863 kroner - uanset antallet af børn.   

Du tegner sundhedssikringen direkte hos Danica ved at henvende dig på tlf.: 70 11 25 25

Læs mere om Danicas sundhedssikring her