Nyt stort opslagsværk for revisorer om selskabsret

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er revisors nye grundbog i selskabsret.

RevisionRegnskabSMVVirksomhedsret

  Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere, og en grundbog i selskabsret til brug på bl.a. cand. merc. aud.-studierne på universiteterne og handelshøjskolerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen består overordnet af tre dele: en juridisk, en regnskabsmæssig og en revisions- og erklæringsmæssig del. Den juridiske del tager udgangspunkt i selskabsloven og lovbemærkningerne, samt bekendtgørelser udstedt i medfør af selskabsloven. Den regnskabsmæssige del inddrager tillige årsregnskabsloven og IFRS. Den revisions- og erklæringsmæssige del omfatter udover selskabsloven, revisorlovgivningen inkl. erklæringsbekendtgørelsen, internationale revisionsstandarder (ISA, ISRE, ISAE og ISRS) samt Erhvervsstyrelsens- og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang. Endvidere er relevante disciplinærretlige afgørelser og responsa inkluderet i den sidste del.

Bogen er udarbejdet for FSR – danske revisorers SMV-udvalg af en forfattergruppe bestående af følgende:

  • Partner, statsaut. revisor Anders Bisgaard, Beierholm og medlem af FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg
  • Partner, statsaut. revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, Ernst & Young og formand for FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe
  • Partner, advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert
  • Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Beierholm, ekstern lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Universitet og medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe
  • Executive director, statsaut. revisor Kim Tang Lassen, Ernst & Young og medlem af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

FSR's Studie- og Understøttelsesfond har bidraget med bevilling til udgivelsen.

Selskabsretsudgivelsen er frit tilgængelig for foreningens medlemmer i en enkel digital version (pdf).

Samtidig trykkes bogen i et begrænset oplag, der allerede nu kan bestilles

Ved bestilling af den trykte bog inkluderes en digital version, som inkluderer diverse støtte- og referencematerialer, bl.a. FSR - danske revisorers erklæringseksempler inden for selskabsret.

Selskabskabsretsbogen er på ca. 850 sider og koster kr. 600,00 plus moms for medlemmer (ikke-medlemmer: kr. 950,00 inkl. moms), plus forsendelse. Ved samtidig bestilling af flere eksemplarer til samme medlemsvirksomhed ydes mængderabat: 5-9 ex = 10 %, 10-19 ex = 15 %, flere end 20 ex = 20 %.

Bestil Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner

Bestil fagbøger

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner
Modtagerinformationer
*
*
*
*
*
*
*
*

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere er en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere

Bestil direkte her!

Selskabsretsbogen