Lønstatistik 2019

Bestil FSR – danske revisorers lønstatistik 2019 og få det maksimale ud af virksomhedens lønsum

I en vidensbaseret branche er medarbejderen den vigtigste ressource. Evnen til at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes. Samtidig er udgiften til løn virksomhedens primære omkostning. Derfor er det vigtigt med eksakt viden om lønforholdene i branchen. Selv mindre udsving kan have stor indvirkning på virksomhedens resultat.

FSR – danske revisorers lønstatistik er landets mest omfattende kortlægning af lønningerne i revisionsfaget og har deltagelse af alle landets største revisionsvirksomheder såvel som mange mindre og mellemstore virksomheder

Hvad koster lønstatistikken?
I oversigten kan du se prisen for Lønstatistikken 2019. Prisen er angivet ekskl. moms. Leverer din virksomhed data til lønstatistikken får I en rabat på 67%. 

 

Virksomhedsstørrelse Pris for deltagende virksomheder Pris for ikke-deltagende virksomheder
0-19 ansatte 2.900 8.700
20-49 ansatte 5.500 16.500
50-99 ansatte 9.700 29.100
100+ ansatte 20.300 60.900

Deltagelse i og køb af rapporten er forbeholdt revisionsvirksomheder, som er medlemmer af FSR - danske revisorer. 


Om undersøgelsen
Undersøgelsen baserer sig på detaljerede rapporteringer af medarbejdere og partneres kompensationsforhold i revisionsvirksomhederne landet over.

Den giver præcise beskrivelser af alle lønelementer i forhold til relevante kategoriseringer såsom stillingsbetegnelse/uddannelse, brancheerfaring, geografi og virksomhedsstørrelse, og giver et fyldigt overblik over løn- og personalegodeforhold for 53 medarbejdergrupper indenfor bl.a. revision og skat.

Hvem deltager i analysen?
Statistikken udarbejdes af Stine Normann Lønanalyse i samarbejde med FSR - danske revisorer og en arbejdsgruppe, der består af følgende medlemsvirksomheder: BDO, Beierholm, Deloitte, E&Y, KPMG, PwC og Redmark. Virksomhederne i arbejdsgruppen leverer alle data til undersøgelsen ligesom en lang række små, mellemstore og store revisionsvirksomheder landet over.

Fuld anonymitet
Alle løndata er fuldt anonymiserede. De deltagende virksomheder kan ikke se hinandens lønninger, ligesom det ikke er muligt at identificere hverken enkeltpersoners eller virksomheders lønniveauer.

Har du spørgsmål eller vil du deltage? 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker du/I at deltage i statistikken kan analytiker Stine Normann kontaktes på stine@stinenormann.dk eller telefon 4255 2000. Eventuelle spørgsmål til FSR - danske revisorer kan rettes til medlemsservice@fsr.dk.

Markedsføringsbidrag til foreningen
FSR - danske revisorer modtager et markedsføringsbidrag. Bidraget udgør 50% af omsætningen fra salg af lønstatistikken til medlemmer, der ikke deltager med data til lønstatistikken og derudover 10 % af omsætningen fra salget til nye deltagere.