In house – forsikring

For kun 1.900 kroner årligt - når du gerne vil bevare din godkendelse.

Den særlige In-house forsikring er et medlemstilbud til dig, som ikke skriver under på erklæringer med sikkerhed, men fortsat ønsker at opretholde din godkendelse som statsautoriseret eller registreret revisor.

In-house medlemmer af FSR- danske revisorer arbejder typisk som økonomichefer, konsulenter, interne revisionschefer, i undervisning eller måske med rådgivning eller bestyrelsesarbejde.

I samarbejde med Marsh og HDI Danmark tilbyder FSR – danske revisorer en forsikring for in-house medlemmer, der både dækker den lovpligtige revisoransvarsforsikring samt den lovpligtige garantistillelse.

Dine fordele

  • Du kan opretholde din godkendelse og din titel for kun 1.900 kroner per år, hvis du i øvrigt har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.
  • Lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Revisorlovens §8, stk.2 og 3.
  • Lovpligtig garanti i henhold til bekendtgørelsen, 500.000 kroner per revisor per år.
  • Forsikringen dækker også, når du laver andet typisk revisorarbejde som f.eks. rådgivning, bogføring m.v.
  • Fra den1. april 2017 er grænsen for omsætning hævet, så du kan omsætte for op til 100.000 kroner per år ved regnskabsarbejde eller lignende herunder erklæringer uden sikkerhed.

Marsh Mclennan varetager præmieopkrævningen, og sørger for at opsige din tidligere forsikring, og registrerer din forsikring hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan tegne forsikringen på www.fsrforsikring.dk