Pensionsdag nu på søndag

Når sommertiden slutter på søndag, er det igen pensionsdag. En god anledning til at tage en snak med kunderne om deres fremtidsplaner.

På søndag den 29. oktober 2017 har vi alle en ekstra time som følge af sommertidens afslutning. På den dag gennemfører pensionsbranchen igen den årlige pensionsdag, hvor man gerne vil have danskerne til at bruge lidt tid på at tjekke deres pensionsordning

Pensionsselskaberne holder åbent for telefoniske henvendelser på søndag - typisk mellem klokken 10.00 og 14.00. Dagen har fået sin egen hjemmeside www.pensionsdagen.dk, som er oprettet af brancheforeningen Forsikring og Pension. Her er en oversigt over de deltagende pensionsselskaber og der er direkte link til www.pensionsinfo.dk, hvor man med sit NemID i hånden kan få et samlet overblik over sin pensionsopsparing. På siden findes også en pensionsmåler, der kan give et fingerpeg om opsparingen er tilstrækkelig.

Mange ændringer på vej.
De skiftende regler gør det ikke nemt at rådgive om pension. Samtidig er der stadig usikkerhed om flere elementer i den pensionsaftale, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti før sommerferien. Den usikkerhed er i sig selv et problem, når vi nu har dokumentation for, at mange ejerledere sparer for lidt op. Vi fed blandt endnu ikke, om der vil komme et ekstra fradrag for indbetaling på pension, som kan kompensere for, at det ikke længere er så god en forretning at spare op på grund af det forhøjede loft på topskat og den løbende modregning. Desuden mangler vi også de konkrete regler for hvor meget ekstra man får ud af at opsætte sin pension, hvis man venter med at få udbetalt folkepension og i stedet tager nogle år mere på arbejdsmarkedet. En mulighed, der kan hjælpe mange selvstændige.

Som revisor hverken kan eller skal du rådgive om valg af pensionsselskab endsige om forskellen mellem de enkelte selskabers omkostninger, livsforventninger med videre. Men du ved mere om dine kunders økonomi og deres virksomheder, end eksempelvis en forsikringsmægler normalt gør. Desuden kan du som revisor sammentænke kundens økonomi, fordi du kan tage hensyn til eventuelle udbetalinger fra et holdingselskab, kommende muligheder på en aktiesparekonto, indtægter ved ejerskifte og så videre.

Ratepension eller livrente?
Når der indskydes på en ratepension, kan indbetalinger af beløb på op til 53.500 kroner som bekendt trækkes fra i den personlige indkomst. Skatten skal først betales, når pensionen bliver udbetalt til sin tid. Men ordningen er reelt kun en fordel, hvis din kunde betaler topskat, når der indskydes på ordningen, og ikke har samlede indtægter, der når over topskattegrænsen, når pensionen engang udbetales. På de medlemsmøder FSR –danske revisorer afholdt sammen med Danica Pension i efteråret 2017 oplyste deres pensionsrådgiver, at den samlede værdi af pensionsopsparingens depoter ikke skal over omkring 7 millioner, før de løbende udbetalinger igen vil medføre topskat.

Hvis en kunde ønsker at sætte yderligere af til pension end de 53.500 kroner, kan det kun ske ved at indskyde på en livrente. Mange selvstændige tror, at 30-procentreglen er afskaffet. Men indskud på livrente er stadig en mulighed, hvis selvstændige vil bruge reglen om, at der kan indskydes op til 30 procent af virksomhedens overskud på en pensionsordning. Livrenten har haft et dårligt ry tidligere. Dels var omkostningerne meget høje og dels var det et lotteri, hvor man mistede sin opsparing, hvis man døde tidligt. Nu er omkostningerne bragt ned og muligheden for at tilkøbe en garantiperiode betyder, at arvingerne kan få pengene udbetalt, hvis man dør tidligt.

Sidste år med aldersopsparing som nu?
På grund af modregning er det svært at argumentere for, at det skulle være en økonomisk fordel at spare op på en ratepension eller en livrente, hvis man ikke betaler topskat. For de, der ikke betaler topskat har det imidlertid i nogle år været et alternativ at spare op på en den aldersopsparingsordning, der afløste kapitalpensionen. Der er ikke fradrag for indskud på aldersopsparing, som så heller ikke bliver beskattet ved udbetalingen. Men fordelen ved aldersopsparing er, at der ikke bliver modregnet i folkepensionen, når aldersopsparingen bliver udbetalt. I 2017 kan man indskyde op til 29.600 kroner på en alderspension.

Et flertal i Folketinget ønsker imidlertid ordningen ændret, så det beløb, der kan sættes ind på ordningen, nedsættes til blot 5.000 kroner om året. 2017 kan derfor blive det sidste år, hvor det virkeligt batter at sætte noget ind på en aldersopsparing. Det vil fortsat være muligt at sætte et større beløb i nærheden af 50.000 kroner ind de sidste 5 år inden pensionsalderen er opnået, men det giver naturligvis færre år at forrente pengene i, inden de bliver udbetalt. Så reelt afskaffes ordningen, som vi kender den i dag. Det levner de, der ikke betaler topskat, med dårlige muligheder for at spare op til pension på en effektiv facon. Tilbage står selvfølgelig, at det for mange ejerledere kan være en ide at have en kreditorsikret opsparing.

Hvad er bedst 15,3 procent eller 27 procent i skat?
Man hører ofte, at skatten er lavere på pension end skatten er på frie midler. Når du har aktier betaler du skat af udbytte og realiserede gevinster på 27 pct., og af gevinster på over 51.700 kroner (103.400 kroner for gifte) betaler du 42 procent. På en pensionsordning er skatten i stedet 15,3 procent af udbytter, renter og kursgevinster. Og det er en fordel, når pensionen primært er placeret i eksempelvis obligationer eller udbyttegivende aktier eller depotet forvaltes aktivt. Men ofte glemmes det, at skatten på afkastet af pension er en lagerskat, der også betales af urealiserede gevinster. Så hvis kunden har aktier med lang tidshorisont i frie depoter bliver kunden ikke hele tiden barberet ned med 15,3 procent af de urealiserede kursgevinster, men kan nøjes med at betale 27 procent ved det endelige salg.