Analyser og surveys fra FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i branchen og i erhvervslivet mere generelt.

Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på brancherelevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR – danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147

Bliv en del af FSR - danske revisorers panel!

Hvis du er medlem af FSR - danske revisorer, kan du tilmelde dig vores panel af revisorer, som vi sender undersøgelser ud til.

Som medlem af panelet, er du en uundværlig brik i at få belyst viden og udfordringer i revisorbranchen. Vi sender under 10 undersøgelser ud om året.

Tilmeld dig her!