Bestyrelses private selskaber bag udlån til rockerborg

FSR - danske revisorerRevision

Flere af medlemmerne i bestyrelsen i andelsboligforeningen A/B Jæger på Nørrebro, har private ejerinteresser i to lån på i alt 330 mio. kr., som andelsforeningen ydede sidste år til to finansieringsinstitutter. Dette skal der nu rettes op på, og  FSR er blevet bedt om at udpege uvildige revisorer for at sikre, at alt foregår korrekt.