Revisorer efterlyser klar lov

FSR - danske revisorer
Sagen om salget af bankTrelleborg har demonstreret, at der er flere uklarheder i loven om finansiel virksomhed, mener FSR. FSR vil nu bede Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) om at se på loven, og fastsætte klarere regler, især når det gælder paragraf 144, der vedrører tvangsindløsning af mindretalsaktionærer. "Hverken loven om finansiel virksomhed eller forarbejdet omkring paragraf 144 var særlig klar. Vi vil derfor anbefale lovgiverne at sætte sig sammen med os og lave en procedure i form af en bekendtgørelse", siger fagdirektør hos FSR, Niels Ebbe Andersen.