Selskaber mørklaegger oplysninger

FSR - danske revisorerRegnskab
Regeringen har de senere år gennemført en række lempelser af de lovmæssige krav til danske selskabers regnskaber. Dette har medført, at virksomhederne kan skjule store mængder information for offentligheden. ”Det er meget bekymrende, at man i jagten på at reducere byrder har udvandet regnskabsloven og fjernet en række krav til skade for både investorerne, banker og den brede offentlighed. Der mangler i høj grad gennemsigtighed, og der er ikke udsigt til, at det bliver bedre i fremtiden,” siger Eskild Jakobsen, statsautoriseret revisor, partner i Ernst & Young og formand for det regnskabstekniske udvalg i FSR.