Bryde i strid med loven

FSR - danske revisorerRegnskab
Steen Bryde skjuler i sine regnskaber forbindelsen til datterselskaber og associerede virksomheder under henvisning til, at informationen kunne udnyttes af konkurrenter. Steen Bryde hævder, at en sjældent anvendt undtagelsesbestemmelse giver ham lov til dette. Men en henvisning til konkurrenceforhold går slet ikke, fastslår Eskild Jacobsen, formand for FSR's regnskabstekniske udvalg: ”Bestemmelsen henviser til, at oplysningerne kun kan udelades hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller datterselskaberne. Det kræver mere tungtvejende begrundelser end almindelige konkurrencemæssige hensyn,« fastslår Eskild Jakobsen. Han kender ikke ét eneste eksempel på, at bestemmelsen er benyttet.