Revisorforening har Bryde i søgelyset

FSR - danske revisorer
Brug af kreative metoder i jagten på kontrollen med rederiet Nordic Tankers har ført finansmanden Steen Bryde på kollisionskurs med FSR. Steen Bryde har siden 1995 været medlem af foreningen og Jens Røder, formand i FSR, understreger, at alle medlemmer skal overholde foreningens etiske regelsæt og lovgivningen i øvrigt. Af FSR's etiske regelsæt fremgår det, at statsautoriserede revisorer skal optræde redeligt og ærligt, ligesom de skal undgå enhver form for adfærd, som kan miskreditere revisorstanden. ”Bliver vi bekendt med, at et af vores medlemmer direkte har overtrådt lovgivningen eller vores etiske regler, må vi nødvendigvis undersøge sagen,” siger Jens Røder.