Hvad ikke kan forklares, kan ikke forsvares

FSR - danske revisorerRevision
I revisorbranchen kommer vi ikke uden om at se på, hvordan vi kommunikerer med kunderne og omverdenen. Vi bliver alt for ofte kritiseret for, at navnlig vores påtegninger kan være meget svære at forstå for ikke-revisorer. Det kan vi ikke sidde overhørig. I første omgang har FSR presset på i forhold til den internationale revisorforening, IFAC for at der udarbejdes en enkelt revisionsstandard for de mindre og mellemstore virksomheder. Bærer det ikke frugt, er vi parate til at gå andre veje skriver Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR.