Klimaet som nyt fokusområde

RevisionCSR
Klimaet udgør et nyt stort forretningsområde for revisorerne, mener Kurt Gimsing, ny formand for FSR. Han forudser, at mange virksomheder fremover vil stille krav til handelspartnere og leverandører om, at de skal leve op til bestemte klima-krav såsom CO2-udslip, og revisorerne skal være dem, der giver det endelige blå stempel. »Der skal være nogle veldefinerede opgørelsesmetoder, og der skal være nogen, der kan legitimere det på en troværdig måde,« siger Kurt Gimsing.