Revisorer må se langt efter erstatningsloft

EU-kommissionen har netop udsendt en anbefaling til medlemslandene om ansvarsbegrænsning for revisionsfirmaer i forbindelse med revision af børsnoterede selskaber. Revisionsbranchen frygter i stigende grad kæmpeerstatninger, der kan lukke et helt revisionsfirma. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kritiske overfor anbefalingen fra EU mens FSR bakker op om anbefalingen. Administrerende direktør for FSR, Charlotte Jepsen, siger, at styrelsen er nødt til at forholde sig til, at revisorerne har svært ved at tegne forsikringer. »Det er ikke bare med til at hæmme konkurrencen i branchen, men trækker også udgifterne til revision op og er dermed en økonomisk belastning for virksomhederne,« siger hun.