Revisorer til kamp mod skandaleværn

FSR - danske revisorer
Den danske revisorstand føler sig stødt på retssikkerheden, efter at Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har fremsat et forslag til en ny revisorlov, der giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ret til at ransage revisionskontorer uden dommerkendelse. Lovforslaget er en skærpelse af tidligere udkast, hvor ransagninger netop skulle forelægges en dommer først, og FSR stiller sig uforstående over for, hvorfor det har været nødvendigt at gå endnu videre. »Det er et urimeligt indgreb, og jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne bidrage yderligere til at sikre kvaliteten af revisorernes arbejde,« siger formanden for FSR, Jens Røder.