Revisorer vil oppe sig sprogligt

Om revisor

Revisorerne selv er trætte af standarderklæringen, som er præget af dårligt og uforståeligt sprog, og de vil have den ændret for små- og mellemstore virksomheder. »Meget af det er uforståeligt. Det er langt og har et højt lix-tal. Det er vigtigt, at vi laver noget, der har værdi, men hvis vi ikke forstår at få værdien kommunikeret, har det jo ingen værdi alligevel,« siger revisorformand Kurt Gimsing, der mener, at den dårlige kommunikation kan være medvirkende årsag til, at politikerne har fjernet revisionspligten for de mindste virksomheder.