Revisorer tvinger virksomheder til åbenhed om bankaftaler

FSR - danske revisorer

Ved revisionen af årsregnskaberne skal revisor i år være ekstra opmærksom på selskabets bankfinansieringsforhold. Det vil betyde, at revisorerne vil kræve væsentlig mere dokumentation omkring bankaftaler og indsigt i budgetter og forudsætninger, når årsregnskabet skal revideres. Formanden for FSR's revisionstekniske udvalg, statsautoriseret revisor Anders Bisgaard fra Beierholm, peger overordnet på, at hvis der er usikkerhed om going concern, skal revisor sikre sig, at usikkerheden er tilstrækkeligt omtalt i årsrapporten.