Revisorer opdager aldrig fup

Revision

En ny undersøgelse foretaget af PricewaterhouseCoopers viser, at den eksterne revison sjældent opdager besvigelser i de reviderede virksomheder. Men det er heller ikke revisionens primære opgave, siger Kurt Gimsing, der er formand for FSR. "Revisoren skal gennemgå regnskabet og afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at regnskabets oplysninger er retvisende," påpeger Kurt Gimsing. "Revisors hovedopgave i relation til besvigelser er af langt mere forebyggende karakter, blandt andet i forhold til at vurdere interne kontroller, forretningsgange, korrekt håndtering af regnskabsposter med videre," tilføjer han. Professor Morten Samuelsson fra Copenhagen Business School bakker Kurt Gimsing op i, at den eksterne revision ikke har de store muligheder for at opdage økonomisk kriminalitet.