Roskilde Banks revisor for Revisornævnet

FSR - danske revisorer

FSR meddelte i går eftermiddag, at Roskilde Banks tidligere revisor Ib Meinert Jensen nu bliver indbragt for Revisornævnet. ”Der må aldrig kunne rejses tvivl om revisors uafhængighed af kunderne. Netop revisorers uafhængighed og integritet er helt afgørende for standens troværdighed og tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Nu er der rejst tvivl om, hvorvidt Ib Meinert Jensen har overtrådt reglerne om uafhængighed i revisorlovgivningen. Det er baggrunden for bestyrelsens beslutning”, siger FSR’s formand, Kurt Gimsing.