Virksomhedernes retssikkerhed er truet

Skat

Regeringen og Dansk Folkeparti har afskaffet den såkaldte omkostningsgodtgørelse. Det er derfor ikke længere muligt for selskaber og fonde at få 100 procent godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand og rådgivning i skattesager, selv om virksomheden rent faktisk får ret.

En ny opgørelse fra FSR viser, at skatteyderne vinder hver femte skattesag, som de anker til domstolene og hver fjerde, når Skatteministeriet anker en principiel sag, hvor skatteyderne allerede har vundet ved Landsskatteretten. Skatteyderne vinder altså først i Landskatteretten og derefter igen ved domstolene, men må alligevel indstille sig på at blive ramt økonomisk, når de ikke fremover bliver fuldt kompenseret for den økonomiske belastning sagen medfører.