Revisoralarm over finanskrise

Revision

FSR advarer i et brev til samtlige medlemmer om, at skøn og overvejelser i forbindelse med revisorpåtegningen er blevet mere usikre som følge af den eskalerende finanskrise. Administrerende direktør for FSR, Charlotte Jepsen, mener, at finanskrisen gør det nødvendigt for revisorer at øge antallet af skøn, at involvere ledelserne mere og få flere oplysninger med i årsrapporterne. ”Det vil i nogen grad kompensere for den aktuelt større usikkerhed og de større risici, der er i markedet”, siger adm. direktør i FSR, Charlotte Jepsen.