Udsigt til milliardnedskrivninger på goodwill

Regnskab

Der er udsigt til milliardstore nedskrivninger på bogført koncerngoodwill i de børsnoterede selskabers kommende årsrapporter for 2009, når der sammenlignes med 2008. Ifølge formanden for FSR 's Regnskabstekniske Udvalg, Eskild Nørregaard Jakobsen fra Ernst & Young og CBS-professor Thomas Plenborg, som er ekspert i værdiansættelser, skyldes det, at der ved årsskiftet fortsat var stor usikkerhed om omfanget af finanskrisen og den globale økonomiske nedtur. Men nu er der langt større klarhed om, at markedsforholdene vil være markant forringet flere år frem, hvorved forudsætningerne i de såkaldte impairment test skal nedjusteres betydeligt. Eskild Nørregaard Jakobsen tilføjer, at han ikke mener, at finanskrisen er ovre: ”Vi ved nu, at finanskrisen og de afledte negative effekter for erhvervslivet ikke er et forbigående fænomen, men der som minimum vil gå nogle år, før virksomhederne opnår samme indtjeningsleje som tidligere. Det vil betyde, at mange virksomheder skal justere forudsætningerne ved beregning af goodwillværdien”.