Højesteret skal ind i BankTrelleborg-sag

Østre Landsrets dom i Bank Trelleborg-sagen afføder nu kritik fra revisorstanden. Dommen har tvunget to revisorer til at udlevere udkastet til en rapport om værdisætningen af Bank Trelleborg. Det er ifølge artiklen problematisk, at revisor kan tvinges til at udlevere noget, der er halvfærdigt. Judith Skou, underdirektør i FSR, udtaler: ”Vi frygter, at dommen også kan bruges i andre situationer. Det vil være uheldigt, hvis revisoren skal tvinges til at offentliggøre et stykke papir, der er et halvfærdigt arbejdsnotat, som ikke har været igennem den fase, der skal sikre, at revisoren har fået belyst sagen i alle dens nuancer.”