Banker undsiger lempede revisionsregler

Revision

En rundspørge blandt 73 pengeinstitutter af forskellig størrelse over hele landet viser, at flere end otte ud af 10 banker i høj grad eller i nogen grad stadig vil kræve et revideret regnskab, hvis der skal ydes kredit. Det er Epinion, der har lavet surveyen for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). 
"Resultatet bekræfter, at det er blevet vigtigere med et revideret regnskab under krisen, fordi mange virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at fortsætte driften. Her kan revisor gøre en forskel. Vi ved for eksempel, at mange af vores medlemmer har været med deres kunder i banken og på den måde medvirket til, at de har fået fornyet deres kredit," udtaler Charlotte Jepsen, adm. direktør i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) til Børsen.
Hos De Konservative som lagde stemmer til lovforslaget, der lemper revisionspligten, afviser man dog, at det på nogen måde er overflødigt:
"Jeg er udmærket klar over, at det kun bliver et fåtal, der kan gøre brug af de nye muligheder. Jeg har selv en virksomhed og ved, at det er nødvendigt med et revideret regnskab. Men hvis der er virksomheder og banker, der er enige om, at revision ikke er nødvendig, så skal det ikke være Christiansborg, der forhindrer det," siger De Konservatives erhvervsordfører Carina Christensen.