Hård tid for danske revisorer

Berlingske Tidende skriver, at ’The Big Four’ har mistet omsætning de sidste par år. Ifølge Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR, så skyldes det, at revisionsbranchen er blevet mere konjunkturfølsom. Dog ser hun, at udviklingen løber i to retninger: ”På den ene side har vi oplevet et fald i aktiviteten, når det gælder køb og slag af virksomheder, børsnoteringer og andre konjunktur følsomme aktiviteter, ligesom virksomhederne ser mere kritisk på deres revisionshonorar og på deres udgifter til ekstern rådgivning i det hele taget. På den anden side er der mere fokus på omkostningsstyring og effektivisering i virksomhederne. Det giver øget efterspørgsel efter rådgivning og redskaber til f.eks. likviditetsstyring og dokumentation i forhold til bankerne.”