Ny kandidat-database

Deponerede

Siden 2009 har revisionsudvalg været et lovkrav i børsnoterede og finansielle virksomheder. Ifølge loven skal mindst et medlem i udvalget være kvalificeret indenfor revision eller regnskabsvæsen. For at opfylde dette krav, skal man gerne have en baggrund som statsautoriseret revisor. Men det skaber et rekrutteringsproblem, da mange revisionsfirmaer har interne regler, som forbyder deres ansatte at sidde i bestyrelser eller revisionsudvalg. For at løse dette problem opretter FSR nu en database med kvalificerede medlemmer til bestyrelsesposter eller revisionsudvalg.

”Jeg er glad for, at mange af vores erfarne medlemmer stiller sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt, at virksomhedernes bestyrelser og revisionsudvalg har den fornødne kompetence og erfaring så de kan udfordre direktionen,” siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR.