Revisorpåtegninger svære at gennemskue

Revision
Berlingske Tidende kaster et kritisk lys over revisionspåtegninger, og om de indeholder de informationer, de skal. Ifølge artiklen er det problematisk, at påtegningerne er standardiserede og ikke forklarer, hvad der specifikt er lavet i den enkelte revisionsopgave. Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR, siger: ”Vi vil gerne være åbne over for, når regnskabsbrugerne påpeger, at de har brug for flere oplysninger. Om det skal stå i revisors erklæring eller i selve regnskabet - det har vi ikke taget stilling til i foreningen.”